CONSIDERATIONS TO KNOW ABOUT ثبت نام تیزهوشان

Considerations To Know About ثبت نام تیزهوشان

گام سوم: در این صفحه، متقاضیان باید نقش خود که همان دانش آموز می باشد را به همراه عنوان سازمان یعنی نام مدرسه را انتخاب و سپس منوی ادامه را لمس نمایند.سپس اطلاعات خواسته شده اعم از کد ملی و رمز ور

read more